BURN-OUT BEGELEIDING


Burn-out is een vervelend bijverschijnsel van deze jachtige tijd. Het kan je overkomen als je te hoge eisen aan jezelf stelt of moeilijk van jezelf kunt accepteren dat je iets niet kunt. Vaak liggen diepere oorzaken aan een burn-out ten grondslag, zoals perfectionisme, faalangst of belemmerende overtuigingen.

Als je een burn-out hebt voel je je eenvoudig helemaal opgebrand. Dit kan zich uiten in futloosheid, concentratieproblemen, moeheid, chaotisch denken, onzekerheid, irreële angsten en soms in huilbuien. Je wilt wel, maar je kunt niet meer.

Je ziet tegen alles op. Zintuiglijke indrukken uit de buitenwereld - en zelfs wat een ander zegt - komen niet of nauwelijks bij je binnen. Je eigen stem klink mat en monotoon, je kunt je moe voelen, last hebben van angsten en allerlei lichamelijke klachten. Tot slot kun je volkomen uitgeput raken.

Ook kan een burn-out je zo onzeker maken dat in bepaalde situaties plotseling een heftig lichamelijk verschijnsel optreedt. Zo kun je opeens overgevoelig worden voor geluid of tijdens sociale contacten ineens gaan trillen of zweten.

 

Welke resultaten kun je verwachten van burn-out begeleiding?

Bij de doelgerichte burn-out begeleiding is ons belangrijkste doel om je zodanig te begeleiden dat je zelf de regie neemt over jouw burn-out proces. We werken doelgericht aan je zelf geformuleerde doelen en spreken van te voren af wanneer de burn-out periode wordt afgerond.

Dit lijkt paradoxaal, maar onze ervaring is dat iedereen, hoe diep je ook in uw burn-out zit, in staat is om een einddatum te noemen voor de burn-out periode. De burn-out periode is voorbij als jij je doelen hebt bereikt en weer grip hebt op je leven.

 

Hoe gaan we samen aan het werk?

Samen werken we, oplossingsgericht, aan de door jou zelf geformuleerde doelstellingen. Als eerste stap bespreken we je lichamelijke klachten. Het is de bedoeling dat je hiervoor zelf de verantwoordelijkheid neemt, door met je klachten naar de huisarts te gaan. Als de huisarts andere oorzaken heeft uitgesloten starten we met de begeleiding. In het begin van het coachingtraject wordt de nadruk gelegd op het opbouwen van rust. Het is belangrijk dat je eerst leert om rust in je leven te integreren. Als tweede stap helpen we je bij het stellen van realistische doelen. 'Waar wil je aan werken' is hierbij de belangrijkste vraag. Ook tijdens de rest van het coachingtraject zal het stellen van doelen vaker terug komen. Samen selecteren we een drietal gebieden die onvoldoende in balans zijn met de rest van je leven. Als hulpmiddel gebruiken we daarbij het persoonlijk succes-rad.

 

Burn-out begeleiding

De burn-out begeleiding loopt via verschillende sporen en is zowel gericht op het verschaffen van inzichten als op het verwerven van ander gedrag en nieuwe vaardigheden. De onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn onder andere: draaglast/draagkracht, spanning/ontspanning, motiverende factoren binnen het werk, assertiviteit en grenzen stellen, effectief communiceren, willen en moeten, het herstellen van de energiebalans en conflicthantering.

 

Hoe lang duurt de burn-out behandeling?

De duur van de burn-out begeleiding is afhankelijk van de ernst van de klachten en variëreert van 10 tot 20 sessies. Iedere sessie duurt maximaal anderhalf uur en de tijd tussen de verschillende sessies is twee tot drie weken. Aan het einde van iedere sessie krijg je een huiswerkopdracht. Naast deze huiswerkopdracht maak je een kort persoonlijk verslag waarin je beschrijft wat het gesprek je heeft opgeleverd en waar je de komende tijd aan wilt werken.

 

Wat zijn de kosten?

Het tarief voor een sessie van één uur bedraagt 85 euro.  Uw (aanvullende) Nederlandse ziektekostenverzekering vergoed in veel gevallen, geheel of gedeeltelijk de kosten. Informeer hiernaar de vergoeding van Integratieve Psychotherapie bij uw verzekeringsmaatschappij.