PERSONAL COACHING


Een personal coach is een partner die je bij staat om zaken op te lossen en te sturen zoals jij wenst, zowel professioneel als persoonlijk. Een coach stelt je vooral vragen en stimuleert je om je eigen antwoorden te vinden. Daardoor word je steeds meer bewust van je mogelijkheden en vind jij je eigen weg om je doelen te bereiken. Een coach motiveert jou om je kwaliteiten te benutten, helpt je om doelen te stellen en werkt met je samen om die doelen te bereiken.

Daarnaast is personal coaching gericht op het oplossen van problemen en het verminderen van belemmeringen die het bereiken van je doelen in de weg staan.

 

Voor wie is Personal Coaching de juiste methode?

Personal Coaching is de juiste methode als je persoonlijke doelen, groei en ontwikkeling wilt realiseren, nog beter wilt functioneren en je bewustzijn en zelfsturing wilt vergroten.

In sommige fasen van je leven kun je gehinderd worden door bepaalde problemen of barrières, die je persoonlijke ontwikkeling of het gevoel van welbevinden verstoren. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je niet, of slechts met zeer veel moeite, vooruitgang boekt in je persoonlijk leven of carrière. Of je merkt dat je telkens opnieuw dezelfde fouten maakt, en voelt dat je eigenlijk veel meer in je mars hebt. Of je merkt dat je slechts gedeeltelijk gebruikmaakt van je mogelijkheden en talenten.

In al die gevallen kan het verstandig zijn om met de hulp van een persoonlijke coach stap voor stap de problemen en blokkades die tussen jou en jouw doel staan op te heffen, jouw capaciteiten te vergroten en de mogelijkheden in jezelf te ontdekken. Zo kun je ontdekken hoe je met enthousiasme, plezier en voldoening meer uit jezelf en uit je leven kunt halen en op die manier meer voor je zelf en jouw omgeving kunt betekenen.

 

Welke resultaten kun je verwachten van Personal Coaching?

Aan het eind van het traject heb je inzicht in je functioneren en ben je beter in staat verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen besluiten, gedag en acties. Je kunt haalbare, persoonlijke doelen formuleren en stappen ondernemen om tot het behalen van die doelen te komen. De effecten op gedrag, gevoel en gedachten kunnen zijn, dat je je zelfverzekerder voelt en meer zelfvertrouwen hebt, assertiever kunt optreden, effectiever communiceert en gemakkelijker keuzes maakt.

 

Aan het werk met de Personal Coach

Na de aanmelding vindt er eerst een intakegesprek plaats. Om op basis van vertrouwen met elkaar te kunnen werken is het belangrijk dat het 'klikt'. Daarnaast wordt besproken wat je wilt bereiken en vindt er afstemming plaats over de verwachtingen. Tijdens het intakegesprek stel je ook je doelen vast en worden deze getoetst op realiteit en haalbaarheid.

Aan het eind van elke sessie schrijf je een reflectieverslagje, waarin je in het kort beschrijft wat centraal stond in de sessie en waarvan jij je bewust bent geworden. Ook vermeld je aan welke punten jij in de volgende sessie wilt werken. Daarnaast kun je huiswerkopdrachten krijgen om thuis mee aan de slag te gaan.

Tijdens de laatste sessie worden de resultaten geëvalueerd. Vastgesteld wordt in hoeverre je de eerder geformuleerde zakelijke en persoonlijke doelstellingen hebt gerealiseerd en op welke wijze je het proces het beste kunt vervolgen.

 

Hoe lang duurt Personal Coaching?

De duur van een personal coachingstraject wordt aan het eind van het intakegesprek vastgesteld. Gemiddeld duurt een coachingstraject 6 tot 10 sessies van een uur. Soms kunnen echter enkele sessies al voldoende zijn om een antwoord op een specifieke vraag te vinden. Het aantal wenselijke sessies verschilt echter van persoon tot persoon en is afhankelijk van je doelen.

 

Mogelijke coachings doelen

 • meer zelfvertrouwen krijgen
 • inzicht in persoonlijke kwaliteiten ontwikkelen
 • beter gebruik maken van individuele competenties
 • doelgericht te werk gaan
 • inzicht krijgen welk gedrag positief effect sorteert en welk gedrag niet
 • ontspannen omgaan met werkdruk en stress
 • omgaan met conflicten
 • keuzes maken
 • effectief leiding geven
 • assertiviteit en weerbaarheid vergroten, waardoor je op constructieve wijze ruimte voor je eigen mening kunt creëren
 • problemen op het werk, zoals besluiteloosheid, stress en spanning, burn-out, gebrek aan zelfvertrouwen, conflicten etc. verminderen, oplossen en in de toekomst voorkomen.

 

Wat zijn de kosten?

Het tarief voor een sessie bedraagt 85 euro exclusief BTW.