PSYCHOTHERAPIE


Psychotherapie doet men niet zomaar. Het heeft tot doel de balans in je leven (terug) te vinden en je te laten ervaren wie je bent, wat je wilt en wat je belemmert. Het helpt je klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat je er minder last van hebt.

Psychotherapie bestaat uit gesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt gebruik gemaakt van verschillende psychotherapeutische technieken en methoden. Tijdens de gesprekken bespreken we je klachten en je problemen. Als psychotherapeute los ik de problemen niet voor je op, maar help je pijnlijke gevoelens te verwerken, nare ervaringen anders te zien of moeilijke situaties anders aan te pakken.

Ook wordt met psychotherapie verduidelijkt waar je problemen mee te maken hebben en waar ze vandaan komen. Je eigen levensgeschiedenis speelt daarbij vaak een belangrijke rol.

Je ontdekt gaandeweg de psychotherapie hoe je beter met je klachten om kunt gaan: je krijgt meer inzicht in je eigen aandeel, in het ontstaan en het hanteren van het probleem. Daardoor krijg je meer greep op je eigen leven. Daarnaast leer je om stil te staan bij je gevoelens, je gedachten en je ervaringen en leer je duidelijk te maken wat er in je omgaat.

 

Voor wie is psychotherapie de juiste methode?

Psychotherapie is een behandelmethode die gebruikt kan worden bij veel verschillende psychische klachten en problemen. Voorbeelden daarvan zijn onder andere: angsten, depressies, fobieën, dwanghandelingen, verslavingsproblemen, identiteitsproblemen, relatie- of gezinsproblemen, stress klachten, burn-out, eetproblemen etc.

Vaak liggen vervelende ervaringen aan de problemen ten grondslag. Deze ervaringen kunnen geleid hebben tot een negatief zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen, jezelf wegcijferen, faalangst, perfectionisme, niet (durven) zeggen wat je denkt of voelt, niet doen wat je wilt, angst, eenzaamheid, schaamte, boosheid, schuldgevoelens, etc.

 

Welke resultaten kun je verwachten?

Psychotherapie helpt om negatieve ervaringen te verwerken en een plaats te geven. Daarbij worden niet alleen de problematische dingen belicht, maar ook de sterke kanten van je persoonlijkheid.
Het aanleren van ander gedrag, (zelf)inzicht, d.w.z. het begrijpen en (h)erkennen waarom je op een bepaalde manier op situaties reageert en waarom je doet, voelt en denkt zoals je gewend bent is daarbij belangrijk.
Het helpt om klachten en problemen op te heffen, of zover te verminderen dat je er minder last van hebt. Soms kunnen psychische problemen ook tot lichamelijke klachten leiden: psychotherapie helpt je deze samenhang te ontdekken.
Het gevoel zélf invloed op je leven uit te oefenen en keuzes te kunnen maken bied je de mogelijkheid andere, nieuwe wegen in te slaan. Dingen overkomen je niet langer, maar je krijgt weer grip op je leven en je bepaalt zélf welke weg jij uiteindelijk wilt gaan.

 

Hoe lang duurt psychotherapie?

Het is niet precies te zeggen hoe lang de psychotherapie zal duren. Dit verschilt van persoon tot persoon en is onder meer afhankelijk van de aard van uw problemen, van uw wensen, mogelijkheden en doelen. Meestal vind er eens per week of eens in de veertien dagen een gesprek plaats.
In het begin van de psychotherapie wordt de vermoedelijke duur van de therapie met u besproken. Soms kan tijdens de loop van de psychotherapie blijken dat het nodig is om langer door te gaan. Het kan ook zijn dat de psychotherapie korter duurt dan verwacht. In de meeste gevallen duurt psychotherapie enkele maanden.

 

Hoe gaan we samen te werk?

Het is belangrijk dat jij je tijdens de therapie veilig genoeg voelt om je problemen te bespreken. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is daarom de vertrouwensrelatie tussen jou en je therapeut.
Het stilstaan bij gevoelens kan soms lastig en ongewoon zijn, maar de therapeut zal je hierbij helpen en je ondersteunen vanuit een veilige werkrelatie. Tijdens de intake wordt met jou overlegd welke werkwijze het beste bij jouw problematiek past.
Soms krijg je opdrachten mee, waar je thuis mee aan de slag kunt. De therapeut kan je bijvoorbeeld vragen om te oefenen met iets waar je moeite mee hebt.

 

Wat zijn de kosten?

Het tarief voor 1 sessie van 1 uur in Spanje bedraagt 75 euro, in Nederland 85,00 euro.