PSYCHOTHERAPIE


Wat is integratieve psychotherapie

Integratieve Psychotherapie is een over het algemeen kortdurende vorm van therapie. De therapie gaat er in de basis van uit dat je de wijsheid, de kwaliteiten en eigenschappen én de kracht bezit die nodig zijn om zelf aan je klachten of het probleem waar je last van hebt te werken. Jij hebt als mens in zelf voldoende hulpbronnen tot je beschikking om aan een oplossing te werken. De therapeut helpt je om deze hulpbronnen beter te benutten.

 

Psychotherapie doe je niet zomaar. Het heeft tot doel de balans in je leven (terug) te vinden en je te laten ervaren wie je bent, wat je wilt en wat je belemmert. Het helpt je klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat je er minder last van hebt.

Psychotherapie bestaat uit gesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt gebruik gemaakt van verschillende psychotherapeutische technieken en methoden. Tijdens de gesprekken bespreken we je klachten en je problemen. Als psychotherapeut los ik de problemen niet voor je op, maar help je pijnlijke gevoelens te verwerken, nare ervaringen anders te zien of moeilijke situaties anders aan te pakken.

Ook wordt met psychotherapie verduidelijkt waar je problemen mee te maken hebben en waar ze vandaan komen. Je eigen levensgeschiedenis speelt daarbij vaak een belangrijke rol.

Je ontdekt gaandeweg de psychotherapie hoe je beter met je klachten om kunt gaan: je krijgt meer inzicht in je eigen aandeel, in het ontstaan en het hanteren van het probleem. Daardoor krijg je meer greep op je eigen leven. Daarnaast leer je om stil te staan bij je gevoelens, je gedachten en je ervaringen en leer je duidelijk te maken wat er in je omgaat.

 

Voor wie is psychotherapie de juiste methode?

Psychotherapie is een behandelmethode die gebruikt kan worden bij veel verschillende psychische klachten en problemen. Voorbeelden daarvan zijn onder andere: angsten, depressies, fobieën, dwanghandelingen, verslavingsproblemen, identiteitsproblemen, relatie- of gezinsproblemen, stress klachten, burn-out, eetproblemen etc.

Vaak liggen vervelende ervaringen aan de problemen ten grondslag. Deze ervaringen kunnen geleid hebben tot een negatief zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen, jezelf wegcijferen, faalangst, perfectionisme, niet (durven) zeggen wat je denkt of voelt, niet doen wat je wilt, angst, eenzaamheid, schaamte, boosheid, schuldgevoelens, etc.

 

Welke resultaten kun je verwachten?

Psychotherapie helpt om negatieve ervaringen te verwerken en een plaats te geven. Daarbij worden niet alleen de problematische dingen belicht, maar ook de sterke kanten van je persoonlijkheid.
Het aanleren van ander gedrag, (zelf)inzicht, d.w.z. het begrijpen en (h)erkennen waarom je op een bepaalde manier op situaties reageert en waarom je doet, voelt en denkt zoals je gewend bent is daarbij belangrijk.
Het helpt om klachten en problemen op te heffen, of zover te verminderen dat je er minder last van hebt. Soms kunnen psychische problemen ook tot lichamelijke klachten leiden: psychotherapie helpt je deze samenhang te ontdekken.
Het gevoel zélf invloed op je leven uit te oefenen en keuzes te kunnen maken bied je de mogelijkheid andere, nieuwe wegen in te slaan. Dingen overkomen je niet langer, maar je krijgt weer grip op je leven en je bepaalt zélf welke weg jij uiteindelijk wilt gaan.

 

Hoe lang duurt psychotherapie?

Het is niet precies te zeggen hoe lang de psychotherapie zal duren. In de meeste gevallen zal dat tussen de 5 en de 10 sessies zijn. Dit verschilt van persoon tot persoon en is onder meer afhankelijk van de aard van je problemen, van je wensen, mogelijkheden en doelen. Meestal vind er eens per week of eens in de veertien dagen een gesprek plaats.
In het begin van de psychotherapie wordt de vermoedelijke duur van de therapie met je besproken. Soms kan tijdens de loop van de psychotherapie blijken dat het nodig is om langer door te gaan. Het kan ook zijn dat de psychotherapie korter duurt dan verwacht. In de meeste gevallen duurt psychotherapie enkele maanden.

 

Hoe gaan we samen te werk?

Het is belangrijk dat jij je tijdens de therapie veilig genoeg voelt om je problemen te bespreken. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is daarom de vertrouwensrelatie tussen jou en je therapeut.
Het stilstaan bij gevoelens kan soms lastig en ongewoon zijn, maar de therapeut zal je hierbij helpen en je ondersteunen vanuit een veilige werkrelatie. Tijdens de intake wordt met jou overlegd welke werkwijze het beste bij jouw problematiek past.
Soms krijg je opdrachten mee, waar je thuis mee aan de slag kunt. De therapeut kan je bijvoorbeeld vragen om te oefenen met iets waar je moeite mee hebt.

 

Wat zijn de kosten?

Het tarief voor een sessie van 1 uur bedraagt 85,- euro. Uw (aanvullende) Nederlandse ziektekostenverzekering vergoed in veel gevallen, geheel of gedeeltelijk de kosten. Informeer u hierover bij uw ziektekostenverzekeraar.