E.M.D.R.


EMDR behandelingen zijn nu ook online beschikbaar

 

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een kortdurende behandelmethode om vervelende ervaringen en trauma’s te verwerken. Dit kan een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf zijn. Maar ook voor het verwerken van andere ervaringen die veel invloed op je leven hebben gehad, zoals pesterijen of kwetsingen in je jeugd, kan de methode worden gebruikt. EMDR is een veilige methode. Het informatie-verwerkings-systeem in de hersenen wordt gestimuleerd, waardoor in een relatief korte tijd resultaat kan worden behaald. EMDR veroorzaakt veranderingen die ook na langere tijd blijven bestaan.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep in je leven ingrijpen. Sommige gebeurtenissen worden op eigen kracht verwerkt, terwijl andere gebeurtenissen klachten blijven veroorzaken. Het uitgangspunt bij de behandeling is dat de klachten ontstaan zijn als gevolg van een of meer ingrijpende ervaringen. Ook jeugdtrauma's kunnen met succes worden behandeld.

Het doel van EMDR is dat je de herinneringen aan deze negatieve gebeurtenissen verwerkt, waardoor de klachten die daarvan het gevolg zijn, verminderen of geheel verdwijnen.

EMDR is een goede en effectieve methode als je versneld ingrijpende of traumatische gebeurtenissen wilt verwerken omdat ze nog steeds klachten veroorzaken.

EMDR is, zoals is gebleken, in handen van een deskundig therapeut, een (bewezen) effectieve methode voor de behandeling van posttraumatische stress stoornis (PTSS). EMDR wordt ook op grotere schaal ingezet bij rampen, zoals een tsunami of vliegtuigramp. Steeds vaker wordt EMDR succesvol ingezet bij behandeling van kinderen (en pubers) met traumatische ervaringen, zoals incest, pesten, ongelukken en verwaarlozing.

 

Wat is een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)?

Een Post Traumatische Stress Stoornis is een heftige reactie op een emotionele, ingrijpende en/of traumatische gebeurtenis. Deze reactie wordt gekenmerkt door drie belangrijke symptoom groepen. De symptomen zorgen ervoor dat het dagelijks functioneren bemoeilijkt wordt en hebben een negatieve invloed op de dagelijkse routine van het trauma slachtoffer en de mensen rondom hem of haar. De symptomen zijn echter normaal in de periode kort na een traumatische gebeurtenis. Onvoldoende verwerking van de gebeurtenis of reeks gebeurtenissen kan leiden tot aanhoudende klachten zoals:

Herhaling van de beleving van het trauma, zoals een plotseling gevoel of handeling waarbij het lijkt alsof de gebeurtenis zojuist heeft plaatsgevonden. Nachtmerries, zorgelijke herinneringen gerelateerd aan het trauma en/of flashbacks.

Vermijding van alles wat maar iets te maken heeft met de traumatische ervaring. Bijvoorbeeld de traumatische gebeurtenis opnieuw beleven vanuit een gevoel alsof het niet echt gebeurd is (gevoel van verdoving) of de herinneringen aan de traumatische gebeurtenis ervaren, alsof men naar een film kijkt. Daarnaast kan iemand last hebben van symptomen als geheugenverlies, desinteresse voor belangrijke activiteiten, depressieve gevoelens, verminderd vermogen om te voelen (verkilling), negatieve gedachten en/of een gevoel er niet bij te horen.

Hyper Activiteit en een sterk gevoel van toegenomen spanning of opwinding, alertheid, prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen en overmatige schrikreacties. Ook kunnen concentratiestoornissen, slaapstoornissen zoals moeilijk in slaap kunnen vallen of in slaap blijven, ontstaan.

Soms kunnen getraumatiseerde mensen (veelal na langdurige traumatisering) last van een negatief zelfbeeld, angsten, schuldgevoelens en een gevoel van machteloosheid hebben.

Iemand krijgt de diagnose Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS), als de symptomen niet verminderen, of juist sterker worden.

Traumatische gebeurtenissen kunnen o.a. zijn:

 • een auto ongeval
 • het zien van een ernstig gewonde of stervende
 • mishandeling
 • beroving (met of zonder geweld)
 • emotionele verwaarlozing
 • verkrachting of aanranding
 • het verlies van je baan
 • een natuurramp
 • incest ervaringen
 • ongeval of verwonding van een geliefde
 • vervelende ervaringen op medisch gebied
 • fobieën
 • schaamtevolle gebeurtenissen

Dergelijke Post Traumatische Stress Stoornissen kunnen zeer effectief worden behandeld met EMDR.

 

Hoe lang duurt EMDR?

De duur van een EMDR therapie is afhankelijk van de impact en de complexiteit van het trauma. Meestal zijn 2 tot 5 sessies voldoende. Als een trauma gecompliceerder is kunnen meerdere sessies nodig zijn. De behandeling maakt dan vaak deel uit van een uitgebreider traject.

 

Welke resultaten kun je verwachten?

De behandelmethode zal er toe leiden dat de traumatische herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Dat merk je doordat je bijvoorbeeld steeds gemakkelijker aan de nare gebeurtenis terug kunt denken, zonder emotioneel te worden. Of doordat de beelden over de gebeurtenis kleiner en waziger worden.
Ook kunnen herinneringsflarden weer een compleet plaatje gaan vormen en kunnen er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Al deze effecten dragen er toe bij dat de schokkende ervaring steeds meer verwerkt wordt en een minder beladen plek in je levensgeschiedenis krijgt.

 

Hoe gaan we samen aan het werk met EMDR?

Tijdens de eerste sessie vindt er een verkenning van de ingrijpende of traumatische gebeurtenis plaats. In de meeste gevallen wordt er dan ook al direct begonnen met de behandeling. De therapeut zal jou daarbij vragen om geconcentreerd aan de gebeurtenis te denken, inclusief de bijbehorende beelden, geluiden, gedachten en gevoelens.

Dit vindt plaats in combinatie met oogbewegingen via een VR bril of uw beeldscherm (bij online behandelingen) of tikjes uit een koptelefoon. Dan wordt even met de oogbewegingen of de tikjes gestopt en vraagt de therapeut wat er in je gedachten op komt en wat je daarbij het meeste opvalt. Deze procedure wordt verschillende keren achter elkaar herhaald en brengt een stroom van gedachten, gevoelens en beelden op gang die vaak direct al tot verandering leiden. Er volgen net zo lang nieuwe sets oogbewegingen tot er een verandering in de emotionele beleving van de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De sessies worden altijd positief afgesloten. U verlaat met een 'opgeruimd' hoofd de sessie.

 

Wat zijn de kosten?

Het tarief voor een sessie bedraagt 95 euro. Als uw sessie meer tijd in beslag neemt wordt 15 euro per kwartier extra berekend. Uw (aanvullende) Nederlandse ziektekostenverzekering vergoed in veel gevallen, geheel of gedeeltelijk de kosten. Informeer naar de vergoeding voor Integratieve Psychotherapie bij uw verzekeringsmaatschappij.