RELATIETHERAPIE


Relatietherapie is een effectief middel om een probleemsituatie in een relatie te onderzoeken en tot een oplossing te brengen. Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat partners of gezinsleden samen 'in therapie' zijn. De gezamenlijke problemen en de wisselwerking tussen partners of gezinsleden staan centraal.


Misschien willen jullie leren om bewuster om te gaan met negatieve en positieve gevoelens of anders om te gaan met intimiteit. Misschien zijn er irritaties of ruzies of is er sprake van onuitgesproken verwachtingen en teleurstellingen.

Soms weet je niet meer hoe je samen verder kunt en ontstaat er een vicieuze cirkel. Op een dergelijk moment kan relatietherapie ondersteunend zijn om er samen weer uit te komen. Relatietherapie kan ook bij andere relatievormen, zoals familie en gezin worden toegepast.

 

Voor wie is relatietherapie de juiste methode?

Relatietherapie is de juiste methode voor paren die aan hun relatie willen werken, er meer inhoud en plezier aan willen geven en problemen met elkaar willen oplossen. Zoals de Belgische relatiedeskundige Alfons Vansteenwegen zegt: "Liefde is een werkwoord". Elke langdurige relatie is aan verandering onderhevig en het is niet eenvoudig om steeds weer een balans te vinden. Ingrijpende gebeurtenissen zoals het krijgen van een kind, stoppen met werken, het starten van een onderneming of onverwerkte trauma's uit de jeugd kunnen tot onverwachte hobbels in een relatie leiden. Relatietherapie helpt je om deze hobbels samen te nemen.

 

Welke resultaten kunt u verwachten bij relatietherapie?

Tijdens gezamenlijke gesprekken wordt jullie geleerd om problemen in je relatie op te lossen. Die oplossing kan bestaan uit het doorbreken van vaste patronen, het creëeren van voldoende eigen ruimte, verbetering van de communicatie, het bewust worden en uitspreken van wederzijdse verwachtingen, verdieping van de intimiteit en plezier waardoor je in de toekomst problemen voorkomt of zelf in staat bent je problemen aan te pakken en op te lossen. Kortom, jullie kunnen weer samen verder. Relatietherapie is echter geen wondermiddel. Het is niet:

  • het aanleren van veel nieuwe trucs en technieken om de relatie te redden
  • het uitvechten van standpunten en gelijk krijgen van de therapeut
  • een advies over hoe je je relatie moet veranderen

Soms kun je ook ontdekken dat de kloof te breed is, de verschillen te groot zijn of dat er te veel beschadigd is. Bij dergelijke situaties kunnen partners besluiten dat het dan beter is om uit elkaar te gaan.

 

Hoe gaan we samen te werk?

Eerst vindt er een gezamenlijk intakegesprek plaats waarin onderzocht wordt of beide partners voldoende vertrouwen voelen om, in de latere gesprekken, hun privé-gevoelens, frustraties en kwetsbare kanten met de therapeut te bespreken. Ook worden tijdens dit gesprek de problemen in kaart gebracht en het doel van de therapie vastgesteld.

Tijdens de vervolggesprekken krijgen de problemen en hulpvragen van beide partners aandacht. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de techniek van communicatie en conflicthantering. De therapeut begeleidt de partners in het vergroten van deze vaardigheden en onderzoekt samen met de partners de mogelijkheden voor verbetering. Verder worden tijdens de therapie het gedrag en de gevoelens van de partners besproken. Hierdoor ontstaat inzicht en wederzijds begrip.
Daarnaast wordt er gewerkt aan nieuwe omgangsvormen, zoals luisteren naar elkaar. Kortom er wordt met de relatie 'aan het werk' gegaan. Thuiswerkopdrachten kunnen ondersteuning bieden in dit veranderingsproces.

 

Hoe lang duurt relatietherapie?

Meestal vinden de gesprekken eens per week of eens per veertien dagen plaats. De gesprekken duren 1¼ uur.
Het aantal gesprekken wordt in overleg vastgesteld. In de meeste gevallen zal dat tussen de vijf en de tien keer zijn.

 

Wat zijn de kosten?

Het tarief voor een sessie van 1 uur bedraagt 125,- euro.