HYPNOTHERAPIE


'Trance' of 'hypnose' heeft een magische klank. Het gaat echter om een heel normaal alledaags verschijnsel, dat je zonder twijfel, uit eigen ervaring kent. Bijvoorbeeld als je zo verdiept bent in een boek dat je iemand niet hoort binnenkomen. Je bent zo sterk geconcentreerd, oftewel in 'trance', dat je je nauwelijks meer bewust bent van wat er om je heen gebeurt. Tegelijkertijd echter bent je óók bewust aanwezig. Dit zouden we hypnose kunnen noemen.


Hypnotherapie is een specialisatie binnen de psychotherapie, waarbij trance gericht gebruikt wordt om problemen op te lossen en om inzicht te krijgen waarom je doet zoals je doet. Tijdens een trance kun je delen van jezelf bereiken, waar je met je rationele logische bewustzijn geen toegang toe hebt. Daardoor krijg je meer inzicht in en dus greep op je onbewuste reacties en mogelijkheden.

 

Voor wie is hypnotherapie de juiste methode?

Hypnotherapie is de juiste methode als je aan je persoonlijke groei en ontwikkeling wilt werken of als je inzicht wilt krijgen in je eigen persoonlijkheid en (onbewuste) mogelijkheden.

Daarnaast kun je hypnotherapie gebruiken om:

 • ingrijpende gebeurtenissen in je leven te verwerken
 • je zelfvertrouwen te vergroten
 • te leren beter voor jezelf op te komen
 • slaapproblemen op te lossen
 • je voor te bereiden op je bevalling
 • angsten, fobieën en trauma's
 • hyperventilatie
 • stress, spanningsklachten en burn-out
 • eetproblemen zoals anorexia, boulimia en B.E.D
 • faalangst en nervositeit
 • emotionele klachten, zoals onzekerheid, depressiviteit, schuldgevoelens en gevoelens van minderwaardigheid.

 

Resultaten en duur van hypnotherapie

Onbewuste delen van jezelf trekken vaak, overigens zonder dat jij je daar van bewust bent, aan de touwtjes en hebben daardoor een grote invloed op je gedachten, gevoelens en gedrag. Met behulp van hypnotherapie betrek je ook deze delen van jezelf in het veranderingsproces. Hierdoor wordt er sneller resultaat bereikt en wordt het effect verhoogd. Je maakt meer gebruik van je lichamelijke en geestelijke capaciteiten en leert beter omgaan met je emoties. Daarnaast krijg je met hypnotherapie een duidelijk antwoord op de vraag waarom jij doet zoals je doet en krijg je meer inzicht in en controle over onbewuste processen en reacties. Het gebruik van trance biedt een aanzienlijke verhoging van het effect van de therapie.

 

Hoe gaan we samen te werk?

Eerst vindt er een kennismakingsgesprek tussen jou en de hypnotherapeut plaats. Als het 'klikt' en je voelt je er op je gemak bij, dan kun je in de meeste vallen binnen 1 à 2 weken met de therapie beginnen. Er volgt dan eerst een intakegesprek, waarin het doel van de therapie wordt vastgesteld en waarin je een indicatie krijgt over het aantal sessies dat vermoedelijk nodig is om je klachten te verminderen of op te lossen. Ook wordt de achtergrond van het probleem in kaart gebracht. Daarna volgen elke week of elke 14 dagen vervolgsessies, waarbij samen wordt gewerkt aan het oplossen van je probleem.

 

Hoe lang duurt hypnotherapie?

In vergelijking met veel andere therapievormen is hypnotherapie een kortdurende vorm van therapie. In het algemeen ligt het aantal behandelingen tussen de drie en de vijftien sessies.

 

De hypnotherapeut zet onbewuste verandering in beweging

In wezen is er geen verschil tussen alledaagse trance en de hypnotische trance tijdens de hypnotherapie. De therapeut roept een dergelijke trance bewust op om je te laten concentreren op je onbewuste innerlijke belevingswereld. Zo vind je snel manieren om je functioneren te verbeteren. Je vermogens, zoals het goed omgaan met emoties en het optimaal gebruik maken van je capaciteiten, worden gestimuleerd. De kracht van een onbewust ingezette verandering is groot.

De hypnotherapeut helpt je om optimaal gebruik te maken van deze mogelijkheden. Naast het werken met trance, zullen uiteraard ook 'gewone' gesprekken deel uit maken van de therapie.

Het bijzondere van hypnotherapie is, dat je in trance bent én gelijktijdig 'bewust' aanwezig. Je kunt, als je dat nodig vindt, onmiddellijk terugkomen in je normale manier van denken. Je hoeft niet bang te zijn voor controleverlies. Je 'observerende ik' blijft op de achtergrond aanwezig. Niemand kan je dwingen iets te zeggen of te doen wat je niet wilt zeggen of niet wilt doen. Je kunt dus normaal volgen wat de therapeut zegt en bent niet 'weg'. Jouw wil, normen en waarden blijven intact. Sterker: jouw eigen wil is van groot belang om de therapie te doen slagen en je doelen te bereiken.

Bijna iedereen heeft voldoende talent om in hypnose te gaan, al zal de een het iets sneller kunnen dan de ander. Veel mensen zullen dan ook baat hebben bij deze vorm van therapie.

 

Samenwerking met de huisarts

Soms zal de huisarts degene zijn die doorverwijst naar de hypnotherapeut. Maar dat is niet altijd het geval. Soms zoekt een cliënt zelf hulp of wordt hij door iemand anders verwezen. In dat geval is het in het belang van de cliënt dat de huisarts op de hoogte is van de therapie die zijn patiënt volgt. De therapeut zal daarom - maar alleen als de cliënt daarmee akkoord gaat - de huisarts melden dat de behandeling is begonnen en hem ook op de hoogte brengen van het effect van de therapie bij beëindiging ervan.

 

Wat zijn de kosten?

Het tarief voor een sessie bedraagt 85 euro. Uw (aanvullende) Nederlandse ziektekostenverzekering vergoed in veel gevallen, geheel of gedeeltelijk de kosten. Informeer naar de vergoeding voor Hypnotherapie bij uw verzekeringsmaatschappij.