BEGELEIDING  EETSTOORNISSEN 


Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa en Binge Eating Disorder (BED) zijn de officiële namen voor verschillende eetstoornissen. Ze gaan over eten en niet eten, over niet aan willen komen of willen afvallen. De een eet niet of te weinig. De ander eet wel maar kan geen maat houden. Ze gaan over braken, lijnen, laxeren, overmatig bewegen etc. De een heeft grote eetbuien, de ander niet, maar beleeft het wel zo. Ze hebben echter met elkaar gemeen, dat ze allemaal te maken hebben met een verstoorde manier van omgaan met eten. Vaak is niet precies duidelijk waardoor dat komt.
Ook veel volwassen vrouwen gaan gebukt onder een eetstoornis. Ze schamen zich en hebben het idee dat ze de enige zijn die op volwassen leeftijd aan anorexia of boulimia lijden. Alleen meisjes van zestien hebben immers een eetproblemen?

 

Onze behandelvisie is geïnspireerd door de filosofie van de Canadese psychologe en eetstoornis specialiste Peggy Claude-Pierre. Dit houdt onder meer in, dat er aandacht besteed wordt aan de 'Innerlijke Negativist', een belemmerend weerstandsdeel, zoals Peggy Claude-Pierre dit in haar boek beschrijft (Bron: 'De geheime taal van eetstoornissen'). Er wordt daarom ook niet gewerkt volgens het gangbare systeem van belonen en straffen. Ook ligt de focus van de behandeling niet primair op 'niet eten', eetbuien, braken, laxeren, e.d.

Het vertrekpunt is de vertrouwensrelatie tussen jou als cliënt en de therapeut en de veiligheid die daarin geboden wordt, om vrijuit te experimenteren en te groeien.

 

Een nieuwe kijk op het probleem.

Een eetprobleem is in principe geen negatieve ziekte. Integendeel, het vertelt je veel over wie je bent, waar jouw behoeften liggen en wat jij mist. Het kan een vriend voor je zijn geweest en je hebben geholpen in een periode dat je het nodig had. Het was misschien je beschermer, identiteit, raadgever. Je kracht en je troost. In zekere zin beantwoordde jouw eetprobleem aan de behoefte aan volwassenheid, zelfstandigheid en controle. En gaf het je houvast. Zo gezien een nuttige taak van een eetprobleem. Maar ..… een eetprobleem gaat op den duur een eigen leven leiden. In plaats van jou te helpen, belemmert het je nu om je verder te ontwikkelen. Het bijt zich vast in je persoonlijkheid, waardoor het steeds moeilijker wordt om er van los te komen.

 
Een eetstoornis heeft te maken met de manier waarop je omgaat met jezelf en met anderen, met een negatief zelfbeeld en lichaamsbeeld. Te weinig zelfvertrouwen, te weinig eigenwaarde, niet (durven) zeggen wat je denkt, niet doen wat je wilt. Of misschien weet je niet eens wat je vindt en wat je voelt. Het heeft allemaal te maken met gevoelens van onzekerheid, angst, schaamte, schuld en eenzaamheid. Je stelt hoge eisen aan jezelf en je hebt behoefte aan controle.

Als je dit herkent, dan wil je er diep in je hart vast dolgraag van af. Maar je durft niet of je weet niet hoe en misschien is het je ondanks hulp tot nu toe nog niet gelukt.

 
Het is belangrijk om te weten waarom jij problemen met eten hebt gekregen en wat de functie ervan is. Want als je je eetprobleem accepteert en er begrip en respect voor krijgt, ga je merken dat het makkelijker wordt om het los te laten. Makkelijker dan wanneer je je eetprobleem alleen maar als vijand beschouwt waar je zo snel mogelijk vanaf wilt.


De therapie heeft een afwisselend karakter door een grote diversiteit aan psychotherapeutische methodieken die elkaar versterken. Dat er in voorkomende gevallen van de verschillende methoden gebruik gemaakt kan worden. De verscheidenheid aan methodieken maakt het mogelijk om de behandeling op jouw specifieke problematiek af te stemmen en verschilt inhoudelijk voor iedereen.

 

De oorzaken.

Mensen die aan een eetstoornis lijden hebben gemeen dat zij over het algemeen sensitiever en gevoeliger zijn dan de meeste andere mensen en bovendien beschikken over een bovengemiddelde intelligentie. Aangenomen wordt dat juist deze combinatie, in wisselwerking met sociale, culturele, lichamelijk en erfelijke factoren een eetstoornis kan uitlokken.

 

Naast een verstoord eetgedrag wordt ook vaak gedrag waargenomen dat wijst op een gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, perfectionisme, een negatief zelfbeeld, identiteitsproblemen, etc. Mensen met een eetstoornis verdringen in stressvolle situaties de negatieve gevoelens die zij ervaren, door te eten of juist niet te eten. Je kunt dus zeggen dat niet het eetprobleem zélf de stoornis is maar eerder een symptoom van een verstoord cognitief en emotioneel regelsysteem.

 

In onze behandeling ligt de nadruk daarom niet op het eetgedrag, maar vooral op de achterliggende factoren die de ziekte veroorzaakt hebben en in stand houden. Vanuit deze wetenschap hebben wij onze visie op het ontstaan van eetstoornissen en hoe deze te behandelen, vertaald naar een praktische methode.

 

Maak gebruik van je talenten.

Om een eetprobleem te kunnen hebben moet je over behoorlijk wat wilskracht en vechtlust beschikken. Bovendien ben je intelligent en sensitief. Allemaal waardevolle eigenschappen die je nu eindelijk eens in je voordeel gaat gebruiken.

 

Inzicht en acceptatie.

Ieder mens is in staat om zichzelf te adviseren, te steunen, te motiveren en te begeleiden. Ook jij bent in staat om, hoe moeilijk de situatie soms ook lijkt, je problemen het hoofd te bieden. Daar is zelfinzicht voor nodig.

 
Begrijpen en (h)erkennen waarom jij de dingen doet, voelt en denkt. Want je kunt pas echt iets aan je eetprobleem doen als je je kwetsbare, maar zeker ook je sterke kanten serieus neemt. Als je accepteert dat je net als ieder ander, een mens bent met goede én minder goede kanten, geeft dat jou kracht om gewoon te zijn wie je bent. Dan heb je je eetprobleem niet langer nodig! Eigen Baas zijn over jouw leven geeft houvast, zekerheid, rust en orde. En de vrijheid om nieuwe wegen in te slaan. Dingen overkomen je niet langer, maar jij stuurt en bepaalt zélf. Je wordt sterker en krijgt zelfvertrouwen en eigenwaarde.

 
Natuurlijk is het niet zo dat je op een morgen opstaat en zegt: “Zo, en nú ga ik het eens even allemaal heel anders doen…”. Daar heb je begeleiding bij nodig. Dat kan in de vorm van individuele therapie bij DE PRAKTIJK. In de therapie krijgen de verschillende kanten van jouw eetprobleem aandacht. Er wordt, samen met jou, niet alleen naar de achterliggende oorzaken en de functies van je eetprobleem gekeken, maar ook naar hoe je praktisch je eetgedrag kunt veranderen. Verder zijn zelfbeeld, lichaamsbeeld, sociale vaardigheden en assertiviteit belangrijke thema’s. Ook krijg je oefeningen mee naar huis waar je zelf mee aan de slag kunt.

 

Zijn wie je al was.

Ieder mens wordt als ‘zichzelf’ geboren, maar laat in de loop van de tijd, onder invloed van opvoeding, normen, waarden en allerlei gebeurtenissen, ‘zichzelf’ in meer of mindere mate in de steek. We zoeken manieren om te overleven. Passen ons aan of zetten ons juist af. Of we bedenken ingewikkelde mechanismen om onszelf te beschermen tegen bedreigingen en onveilige situaties van buitenaf. En zo drijven we steeds verder af van onze ware aard, ons eigen ik.


Welke resultaten kun je verwachten?

Hoewel de focus van de behandeling van eetproblemen in het hier-en-nu ligt, is de behandeling er niet op gericht om het eetprobleem zo snel mogelijk van je af te nemen. Integendeel, je hebt het nog nodig totdat je helemaal op jezelf kunt vertrouwen. Daarvoor is zelfinzicht nodig. Begrijpen en (h)erkennen waarom jij de dingen doet, voelt en denkt geeft je de vrijheid om nieuwe wegen in te slaan. Je wordt gedurende de therapie sterker en krijgt zelfvertrouwen en eigenwaarde. Dingen overkomen je niet langer, maar je stuurt en bepaalt steeds meer zelf. Uiteindelijk heb je het eetprobleem niet meer nodig en laat je het los.

 

Hoe lang duurt de behandeling van een eetstoornis?

Wanneer je besluit om een afspraak te maken word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bepalen we samen of het klikt en of jouw eetprobleem geschikt is voor de behandeling die DE PRAKTIJK je kan bieden. Als we na dit gesprek besluiten dat de behandeling bij je past en je kiest ervoor om het probleem aan te gaan pakken, dan volgt een uitgebreide intake en spreken we samen de behandelfrequentie af.

De behandelduur is afhankelijk van de ernst van het probleem en ligt tussen de 6 maanden en 1 jaar. In het begin kom je meestal elke week en naarmate het beter met je gaat, bouwen we de frequentie af. Het is belangrijk dat je gemotiveerd bent en nu echt besloten hebt om van je eetprobleem af te willen.

 

Hoe gaan we samen aan het werk?

Jouw eetprobleem vormt het uitgangspunt bij de behandeling. Er wordt altijd uitgegaan van je eigen kracht en mogelijkheden. Een positieve insteek zonder ge- of verboden dus! Samen werken we naar het oplossen van je probleem toe. Dat doen we op een persoonlijke en betrokken manier.

 

Wat zijn de kosten?

Het tarief voor een sessie van één uur online bedraagt 85 euro. Uw (aanvullende) Nederlandse ziektekostenverzekering vergoed in veel gevallen, geheel of gedeeltelijk de kosten. Informeer naar de vergoeding voor Integratieve Psychotherapie bij uw verzekeringsmaatschappij.

 

Lees hier een artikel in het tijdschrift 'Marie Claire' van schrijfster/journaliste Siska Mulder